NOMBRES FINS EL 50

Us proposo fer els paquets d'activitats de P5 per practicar els nombres fins el 20 i després fer les activitats de 1r per el reconeixe...